Kráľovná večera, alebo zjednodušene Tango Vals

Argentínske tango má v sebe veľa krásnych emócií a pocitov, ktoré na parkete preživame. A jedným z nich je aj pocit kráľovnej večera. Takýto pocit vo mne vyvoláva Tango Vals, jeden z tancov Argentínskeho tanga. Samozrejme tento pocit nemám stále. Závisí to od partnera, s ktorým tancujem, od aktuálneho nastavenia ako sa cítim, od spoločného pocitu vnímania a vyjadrenia hudby. Vplýva na to veľa faktorov.

Najlepšie sa cítim, keď tancujem s vlastným partnerom na krásne rytmy Tango Vals a v dokonalej kombinácii všetkých okolností sa niekedy cítim ako Kráľovná vesmiru.

Prečo je to tak? Tango Vals bolo ovplyvnené Valčíkom, zároveň aj samotná hudba je tvorená z 3/4ťového taktu. Valčík sa tancoval na kráľovských dvoroch, je to vzdušný, vznešený a nadnesený tanec.


A hoci tango má k nemu blízko z pohľadu hudby a rytmizácie, v rámci krokov sa Tango Vals odlišuje od svojho príbuzného, nakoľko sa opäť jedná o tanec improvizačný s dôrazom na hudbu, ktorá v sebe nesie jemné odtiene veselosti, vznešenosti a hravosti.


Keď si predstavíte túto kombináciu spolu s “dokonalým” objatím a prepojenosťou s partnerom, vznikne Vám z toho tanec, kedy sa dušou vznášate po parkete ladným pohybom, kedy vo Vás hudba prebúdza pocit jedinečnosti a dokonalosti seba samej. Vtedy sa stávate kráľovnou večera a uvedomujete si svoju krásu, ktorá nie je iba pozlátkom Vášho zovňajšku. Pri dokonalej kombinácii hudby, objatia, partnera, sa začnete cítiť ako kráľovná, a uvedomíte si krásu svojho vnútra, ktorá je tak dokonalá a tak jedinečná. Vtedy krása nadobúda nové rozmery, rozmery nekonečna.


Tango Vals je tanec, tancujúci nekonečnou, dokonalou a krásnou kráľovnou večera. Tango Vals je tanec tancujúci nami, dámami všetkých rozmerov, všetkých tvarov, všetkých odtieňov šedej, ktoré sú našou súčasťou.


Nebojme sa toho, aké krásne sme z vonku. Bojme sa toho, aká krásna sme zvnútra, lebo to nás robí neodolateľnými kráľovnami parketu a Tango Vals nám k dosiahnutiu a objaveniu tohto pocitu pomôže.